☼Saale Kareda: Meis kõigis on tarkus

“Me võiksime teadvustada oma jumalikkust ja mõista, et kõige olulisem ülesanne hingena on elada siin oma ülimat potentsiaali. Ning olla tänulik kõige eest, mis su elus on, sest iga kohtumine ja sündmus on õpetaja,” kostab hingelt ja vaimult tark ja soe Saale Kareda vastuseks mu küsimusele, mida me võiksime oma hinges kanda.

Juba meie kohtumise alguses – intervjuu ilmus ajakirja Sensa tänavuse juulinumbri rubriigis Kuu guru – palub Saale end guruks mitte nimetada. „Igaühes meist on peidus tarkus, tuleb osata see vaid üles leida,“ ütleb ta selgituseks.

Miks sõna guru sinuga ei haaku?
Minu jaoks on gurude ajastu möödas. Inimestel endil on võimalik saada kätte nii palju infot. Ole ainult julge ja hakka endaga tööle. Küsimus ongi selles, kas sa toetud välisele või sisemisele.

Väljastpoolt saab anda impulsse, inspireerida, provotseerida, aga tööd ei saa sinu eest teha ära keegi teine. Pealegi oled sa välisele toetudes sõltuv. 

Millest võiks alustada see, kes teab, et guru on ta sees, aga ei oska teda leida? See on nii individuaalne, sest inimesed on väga erineva hinge vanuse ja kogemusega nii siinses kui teistes eludes. Me elame maailmas, kus suheldakse hästi pealiskaudselt, teinekord oleks aga vaja, et keegi näeks sind sellena, kes sa tegelikult oled, hinge tasandil.

Austria Greenpeace, kus töötab mu tütar, kasutab palju nn sandwich-meetodit. Kõigepealt antakse inimesele positiivne tagasiside, sellele järgneb selgelt formuleeritud konstruktiivne kriitika ja lõpus on jälle positiivne tagasiside, mis on ehtne. Nii on toetatud see, mis inimeses on tugev ning antud ka inspiratsiooni, mida võiks paremini. Eestis anname me väga vähe positiivset tagasisidet, aga see on nii oluline, sest motiveerib endaga tööd tegema.

Sina ja infoväli?
Ma ei ole selgeltnägija, aga ma tajun maailma energeetiliselt ja saan ühendväljast palju infot kätte. Avastasin selle 1990ndate lõpus. Uurisin sel ajal väga põhjalikult Arvo Pärdi muusikat, läksin hästi sügavale tema tintinnabuli-peenstruktuuri, mida teadus ei ole senini suutnud lahti dešifreerida. Vaat siis oli küll hetk, kui infot hakkas tulema minu jaoks ülemäära palju. Kuna mu analüütiline mõistus on aga elu aeg hästi tugev olnud, ütles see sel hetkel stop!

Mida räägib suur pilt Eesti kohta?
Me oleme nähtamatu maailma poolt väga toetatud, sest planeedi mastaabis on Eesti oluline paik. Sõda meid ei ähvarda, aga meil on teistmoodi raske. No näiteks Sloveenias on ka palju metsa, ent seal pole selle kallal keegi. Praegune aeg siin nõuab vaimus hästi tugevaid inimesi, kes võtavad vastutuse ja tagasi oma väe ning suudavad selles ka püsida.

Mida tähendab oma väe tagasivõtmine?
Kui inimesel on piisavalt mehisust astuda tundmatusse, siis ta teebki esimese sammu oma väe äraandmisest vastutuse ja väe tagasivõtmiseni.

Infot valdaval empaatilisel eesti inimesel kisub toimuvat ebaõiglust nähes süda valust kokku. Kuidas saada hingerahu?
Sensa lugejad tunnistavad ju, et nad pole ainult füüsiline kehastus, vaid ka hing. Järelikult on nad kontaktis sellega, et lisaks nähtavale on olemas ka väga väga palju avaram nähtamatu maailm.

Keerulises olukorras on esimene asi – lõdvestu. Saa kontakt oma tegeliku olemuse, oma tuuma, oma hingega ning selle kaudu algallikaga.

Tuumani jõudmiseks tuleb aga enda vastu olla piiritult aus. Ja see nõuab julgust, sest meie ümber on nii palju pseudokihte: haridus, ametikoht, võim, raha, jõukus, sotsiaalne positsioon, teiste arvamus. Veel on hästi tähtis olla maandatud, milleks on hea kujustada endale taldade alla juured, sest maa annab väga palju jõudu.

Ütleme, et kvantmaailmast teadlikuna ma mõistan, et sinna, kuhu läheb mu tähelepanu, sinna läheb ka energia. Kuidas suunata see loomisele, mitte lõhkumisele?

Esimene asi on tulla välja vastandumisest ja võitlusenergiast,
sest sellega ei saa välist maailma muuta.

Loomulikult tuleb enda eest seista, ent mida rahulikumalt, vägivallatult ja keskmes olles seda teha, seda väekam on tegu. Mitte süüdistada, vaid vaadata ja võtta olukord vastu võimalikult erapooletult nii, nagu see on. Kui me rahvana just sel moel teadvustame neid õudseid asju, mis Eestimaal praegu toimuvad – metsade lageraie, Rail Baltic, Haabersti Emapaju ja muu – hakkab tulema infot, kuidas saaks teistmoodi. Mingid olukorrad on tulnud meile midagi näitama, kui me selle miski ära tabame, kui lahenevad juurpõhjused, saab laheneda nähtus ka välises maailmas. Ikka sisemiselt tööd tehes. Nagu haiguse puhulgi – kui selle algpõhjus leitud, teadvustatud, saab alata ka tervenemine.

Kutsusid aastal 2015 ellu uue ühiskonna loomise konverentside sarja. Kust selline idee? Miks üldse?
Uue ühiskonna teemadega hakkasin ma tegelema juba Austrias ning jõudsin järeldusele, et vana ühiskondliku süsteemi remontimise asemel tuleb keskenduda uute, elamisväärset elu ja suuremat vabadust võimaldavate väärtuspõhiste võrgustike loomisele. Minu Eestisse tagasitulek oli vaimselt suunatud. Ma teadsin, miks ja mida ma siia tegema tulen. Ja seda, et kui siin lähevad mingid protsessid muutumisse, mõjutab see rohkemat kui ainult Eestit.

Milline see uus ühiskond on?
Uus ühiskond tähendab inimväärset ja loodusest hoolivat ühiskonna elukorraldust, mis rajaneb kõige elava austusel, kõigi ühiskondlike protsesside läbipaistvusel ja konstruktiivsel koostööl. Selleks aga tuleb oma emotsionaalne energia vanadest süsteemidest välja tõmmata ja luua paralleelselt n-ö vana süsteemi kõrvale uued struktuurid, väärtuspõhised tugivõrgustikud vabadele inimestele.

Inimese või mistahes elusolendi organism looduses töötab iseorganiseerumise põhimõttel. Iga elund teab, mis on tema ülesanne, samas teevad kõik koostööd. Kui nüüd kopsud teataks, et meie oleme jube tähtsad, oleks see ju nonsenss. Aga selline absurdne süsteem meil ühiskonnas valitseb: palju tasandeid, mis omavahel ei suhtle ning mida kõrgemal sa hierarhias oled, seda suurem on su võim ja võimalused manipuleerida.

Ühiskonna tasandil saab alternatiiviks olemasolevale luua võrgustikke, kus inimesed üksteist aitavad, toetavad, inspireerivad. Uued äriettevõttedki mõtlevad juba uues paradigmas, kus iga inimene teab oma ülesannet, vaheülemusi pole, on küll üks liider, kes koordineerib ja omab suurt pilti, ent ei sea ennast teistest kõrgemale ning kui vaja, läheb ka WCd koristama.

Aastatel 2015 ja 2016 toimus neli konverentsi. Kaks viimast lisaks Tallinnale ka Pärnus ja Haapsalus. Millele need keskendusid?
Käisime neil läbi kõige olulisemad teemad uue ühiskonna kontekstis: tervis, haridus ja majandus. Tervise valdkonnas tähendab see iseorganiseeruvat tervisevõrgustikku, kus inimesed toetavad üksteist, jagavad oma kogemusi, võtavad vastutuse oma tervise eest ning teadvustavad endale seda, mida rääkis juba Gunnar Aarma ja räägib Riina Raudsik: loomulik toit – kui sööd suhkrut ja saia, siis sa ei saa olla terve, liikumine, õige mõtlemine. Mida tugevam vaim, seda kiiremini saab üle ka haigustest.

Hariduse valdkonnas teadvustasid konverentsid praeguse hariduse valupunkte.

Majandusega on olukord kõige keerulisem, sest vana ja ebaõiglane rahasüsteem on suur pidur. Praegu toimivaks majandusvõrgustikuks on OTT – Otse Tootjalt Tarbijale, mis korraldab ilma vahendustasuta kaubavahetust tootjate ja tarbijate vahel. Nii nagu me Eestis suudaksime end ise ära toita, nii on ka planeedil piisavalt ressursse, et kõik võiksid mitte lihtsalt ära elada, vaid külluses elada.

Rohkem konverentse pole toimunud, ent töö käib. Mis tasandil?
Kuna konverentsidel räägitut ja rääkijaid tabas rohkelt ebameeldivaid rünnakuid, oleme tegelenud sisemise tööga. Loonud platvormi Terviklik Eesti, mis koondab praegu umbes 40 hea tahtega, tasakaalukat ja julget inimest, kes osalevad uue ühiskonna loomisel. Meie sisemine töö tähendab muuhulgas konstellatsiooniseeria loomist, mis tegeleb ühiskonna kollektiivse teadvustamatuse uurimise ja tervendamisega. Eestis tehakse pere- ja organisatsioonikonstellatsioone, ühiskonna omi pole seni tehtud. Me loome neid kõikide olendite kõrgeimaks hüvanguks, eesmärgiga koostöös ühisväljaga korrastada seda, mis energeetilisel tasandil konstellatsioonis esile tuleb.

Inimväärse ühiskonna alustalad on vabadus, vastutus, väärikus.
Jah. Vabadus teostada oma hingepotentsiaali, julgus mitte allutada end mingitele ühiskonna normidele, süsteemile, institutsioonile, ideoloogiale, mis ei ole su hingega kooskõlas.

Vaba inimene on võtnud vastutuse oma elu eest täielikult enda kanda. Praegune vana süsteem paraku põhineb just sellel, et inimene annaks ära oma vastutuse. Ja ka väärikuse… privileegide eest. Väärikus tähendab, et sa tead, et oled tegelikult võimas looja.

Väärikas võib olla ka paljajalu kodutu, kui jääd ausaks,
ei tee eetilisi kompromisse ega korrumpeeru hingena.

Mida me võiksime oma hinges kanda?
Teadvustada oma jumalikkust ja mõista, et kõige olulisem ülesanne hingena on elada siin oma ülimat potentsiaali. Ning olla tänulik kõige eest, mis su elus on, sest iga kohtumine ja sündmus on õpetaja.


SAALE KAREDA (48)

Ta on muusikateadlane, kes tunnetab oma ülesannet maailmas sillaloojana akadeemilise ja metafüüsilise maailma vahel. Tallinna Muusikakeskkooli muusikateooria eriala kiitusega ja Eesti Muusikaakadeemia muusikateaduse eriala cum laude lõpetanu, kes on õppinud muusikateadust lisaks ka Berliinis ja Viinis. „Austrias elades käisin ma kümne aasta jooksul väga paljudel energiatöö seminaridel ja koolitustel. Õppisin reikit, kristalliteraapiat, energeetilist tervendamist ja paljut muud, mingil hetkel jõudis mulle aga kohale, et ma ei ole üksikisikute, vaid ühiskonna tervendaja,“ ütleb Saale. Ta on uurinud ka alternatiivmeditsiini ning uusi energiatehnoloogiaid, mis ei põleta fossiilkütuseid ja annavad inimestele energiavabaduse. Ta on tutvunud uut tüüpi majandamise põhimõtete, erinevate õiglaste väärtuste vahetamise süsteemide ja tingimusteta põhisissetuleku kontseptsiooniga. Pärast seitset aastat Viini Eesti Suursaatkonna kultuuriesindajana töötamist tuli ta 2012 suvel Eestisse tagasi, olles siit ära olnud 13 aastat.

Kui kokku saavad kaks filosoofi – Saale Kareda ja Joonas Hellerma. “Plekktrumm”
ETV-s, jaanuar 2015. Vaata siit.

Saale Raadio 2 saates “Hallo, Kosmos!”, detsember 2014. Kuula siit.

Foto: erakogu.

 

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s