Aivar Haller: Elu on geniaalne tervik

Aivar Haller on raugematu uudishimuga mentor, innustaja, õppija ja õpetaja. Temalt saab teada, kes on mentor ja mentii, milles peitub Ülo Vooglaiu,
Neale Donald Walschi või Rudolf Steineri erakordsus või mis imeloomad on Synctuition, TimeWaver ja
Human Design.

Mu intervjuu Aivariga ilmus ajakirja Sensa kõige viimases, daatumit jaanuar 2018 kandvas numbris.

Kes on ja mida teeb mentor?
Mentor on tavaliselt elukogenud inimene, kes oskab kuulata ja küsimusi esitada. Ta loob keskkonda, mis toetab ja kiirendab mentii arenguprotsessi. See suhe on rangelt vabatahtlik, erinevalt coachist ehk juhendajast, kel on õigus korraldusi anda. Mentorluses on põhivastutus protsessi õnnestumise eest mentiil. Mentori roll on orienteeritud kuulamisele ning tagasi- ja edasisidestamisele ehk suure pildi loomisele. Mentori fookus on suunatud mentii pikaajalise isikliku arengu ja karjääri tarvis (vaimse) keskkonna kujundamisele. Selle eelduseks on, et mentor mõistab, mis tasemel mentii oma arengus on, millest ta aru saab ja millesse usub. Põhitööriistad on küsimine ja kuulamine. Kuldreegel on, et mentor ei ütle ette midagi, milleni mentii ise jõuda võib.

Mentii?
Mentii on mentori vabatahtlik koostööpartner. Mentii on see, kes mentori julgustamise ja innustamise toel iseenda ja mentori esitatud küsimustele vastuseid otsib.

Sul on olnud elus palju lõppusid. Sageli ei kõla soovitus “kui üks uks sulgub, avaneb teine” eriti toetavalt. Mida ütled neile, kes lõpuga silmitsi?
Just seda ütlengi: vaata üle, mis valesti läks ja miks, korrigeeri oma suhtumist ja ava uus uks. Muidugi on inimesed erinevad ja enamasti oodatakse pärast kukkumist natuke kaastunnet ja poputamist. Tavaliselt jätan selle osa siiski vahele ja innustan ilma halamata jalgu alla ajama.

Enesehaletsus ja süüdistamine on viimased asjad,
millega oma elu sisustada.

Ma olen aegade jooksul teinud neliteist suuremat elumuutust ja kõik nad on mu kujunemisel erakordse tähtsusega. Esimesed seitse olid täis enesehaletsust, kannatusi ja süüdistamist – väga vaevaline protsess.

Kui aru sain, et valu on aisting ja kannatamine on valik, siis tekkis
nn teine hingamine, mis tõi endaga kaasa sügava tänutunde.

Elu on geniaalne tervik ning nn hea ja halb on lihtsalt selle kaks poolt. Tõde peitub alati vastandite ühtsuses – ilma väikseta pole suurt ja ilma külmata sooja.

Hoolimatu inimesega kohtumine annab võimaluse mõista, mis on hoolivus ja teha oma valik – kumb mina olen. Ning tunda siirast tänulikkust ja tingimusteta armastust selle hoolimatu inimese vastu.

Puutud kokku väga põnevate asjadega. Palun räägi veidi lähemalt.
Mis on Synctuition?

See on maailma esimene naturaalne 3D meditatsiooniprogramm, mille arendusmeeskond on minu senise elu kõige suuremalt mõtlev seltskond. Vajame veel settimiseks-sättimiseks aega ja kui vaidlemised vaieldud siis vallutame maailma. Ja seda ma mõtlen päris tõsiselt.

Ise kasutan programmi regulaarselt igal õhtul päevase pinge mahalaadimiseks ja unekvaliteedi parandamiseks.

See on asi, millest pole mõtet rääkida, seda peab kuulama! On üsna tõenäoline, et sellist heli kvaliteeti nagu meie programmis, ei ole enamus inimesi kunagi varem kuulnud. Kel huvi, võib minna kodulehele, kus saab registreerides kuulata esimest kolme lugu tasuta.

Mis on TimeWaver?
Geniaalne liides füüsilise maailma ja teadvuse vaheliste seoste avastamiseks ning korrastamiseks. Selle abil on võimalik leida üles need psühhosomaatilised põhjused, mis mõjutavad konkreetse inimese energeetikat ja kutsuvad esile mingeid füüsilisi ilminguid. Mul oli koolis väga hea füüsikaõpetaja, kes julgustas avardama piire ja panema kahtluse alla kõike, ka kõige pühamaid postulaate ja eriti dogmasid. Ma ei ole talle häbi teinud. Mulle pakub suurt huvi teaduse piirialadel kondamine ning üsna vabameelselt iidseid elutarkusi kaasaegse innovatsiooniga kokku siduda. Usun, et sellisel moel võib teinekord jõuda maailma muutvate avastusteni, nagu tegi seda TimeWaveri looja Marcus Schmieke.

Mis on Human Design?
See on üks suurepärane töövahend nn inimhinge inseneridele, väga praktiline liides reaalsuse ja müstika vahel. See nõuab küll kümne minuti täpsusega andmeid inimese sünniaja kohta, aga vastu annab võimaluse mõista oma terviklikku olemust. HD süsteem on üdini holistiline ehk terviklik ja hõlmab nii inimese füsioloogilis-bioloogilist, energeetilist kui ka psühholoogilist poolt. See, mida ma enda kohta teada sain, jahmatas mind täielikult, sest konkreetsuse aste oli üle ootuste kõrge ning kui hakkasime sügavuti minema, siis neid kihte tekkis aina juurde. Ei kujuta ette, mis siis saab, kui lõpuni jõuan.

Oled Rahvusvahelise Antroposoofiaseltsi liige. Mis sind võlub Steineri pedagoogika ja Waldorfi kooli juures?
Astusin antroposoofiaseltsi liikmeks siis, kui olin teemat kümme aastat põhjalikult uurinud ja keeleoskus lubas välismaiste allikatega sügavuti minna. Rudolf Steiner oli erakordne isiksus maailma ajaloos – tema võimekus teadusliku meetodi abil vaimset maailma uurida ja selgitada avas erakordse maailma, mis mind tugevalt paelub. Waldorfpedagoogika on lihtsalt üks maailma muutev nähtus, mille Steiner meile kinkinud on. Selle pedagoogika eripäraks on isiklikele suhetele suure tähtsuse andmine – õpetaja on lapsele nagu pereliige, kes saab täpselt aru, kus laps hetkel oma arengus on ning aitab tal jõukohase tempo, rütmi ja pingega edasi liikuda ning teiste inimeste ja maailmaga tähenduslikke suhteid luua.

Neale Donald Walsch ja Ülo Vooglaid on nimed, kes su enesearengukoolituste loetelus kõige sagedamini. Milliseid tarkusi sa neilt saanud oled?
Nad mõlemad on minu jaoks märgilise tähendusega õpetajad – nad lihtsalt ei saanud mu ellu mitte sattuda. Kui aeg oli küps, läksin koputasin uksele ja palusin abi. Mõlemad võtsid mind vastu ja andsid parima, mida olin võimeline vastu võtma. Ja teevad seda siiani.

Mõlemad on üsna selgelt eesminejad ehk tänasest maailmast ees,
nendega sama laine peale saamine nõudis tohutut pingutust.

Lugesin, kuulasin, analüüsisin ja sünteesisin sõna otseses mõttes kuude ja aastate kaupa. Tänu Neale’le sain reaalse ühenduse maailmaga, mille olemasolu ortodoksse teadlase paremal juhul naerma ajab. See on huvitav fenomen: kui Arvo Pärt ütleb, et tema looming on Jumala kingitus, siis usuleige eestlane paneb selle loomeinimese veidruse arvele. Neale’i raamatute osas nii leebe enam ei olda.

Ülo geniaalsus avaldub tema võimes näha ja mõista süsteemset tervikut. Ta on sellesse nii sügavalt sisse elanud, et aegajalt saab pahaseks, kui maailm temaga sammu ei suuda pidada.

Usun, et Ülo õpetuste sisuline mõistmine ja kasutuselevõtmine
vajab veel aastaid ühiskonna küpsemist.

Kõige selle juures on mulle väga oluline, et mõlemad on inimesena ääretult lihtsad ja siirad. See on teadmiste ja oskuste kõrval kõige olulisem, mida neilt õppida püüan.

Mis koolitused on sind pannud vaimustusest õhkama?
Eelmisel suvel olin osaline Villevere hariduseksperimendis, kus kuusteist 15–19-aastast noort püüdles ideaalse kooli mudeli poole. Täiskasvanute ülesanne oli neid julgustada ja innustada. See, kuidas nad avanesid ning milliste tulemusteni jõudsid, veenis mind, et meie rahvast ootab ees suur tulevik. Tundsin selle laagri lõppedes, et terve minu senine elu oli ettevalmistus selleks kohtumiseks. Tihe koostöö nende noortega jätkub ja tunne püsib.

Oled õppinud Tallinna Spordiinternaatkoolis, olnud Eesti Kergejõustikukoondises, teinud tippsporti ja püstitanud Eesti rekordeid. Millega sa täna oma keha vormis hoiad?
Eesti rekordid ei tähenda tipptaset. Olen nüüdseks aidanud tõelisi tippe ja nende kõrval olin ma harrastaja. Mida ma ju olingi, sest jooksin oma viimased rekordid teatritöö kõrvalt. Esimeste rekorditeni jõudmine nõudis küll metsikut pingutust, aga kui teatrikoolis õppisin ära vaimse valmistumise, siis selle relvaga vähenes treeningute ajaline maht viis korda. Viimased 15 aastat on minu ainsaks füüsiliseks koormuseks kajakirännak merel. See aitab suurepäraselt puhata inimestega suhtlemisest.

Ja millega vaimu?
Kõik mu hommikud algavad külma vee, viie tiibetlase ja meditatsiooniga. Tund igal hommikul aitab häälestada hea vaimse seisundi terveks päevaks. Loen väga palju, ikka pliiatsiga rida ajades, kuulan audioraamatuid. Kohtun regulaarselt oma mentoritega, kes on enamasti ka minu mentiid. Lihtsalt vahetame rollid.

Kumb, kas süda või pea?
Süda ja pea! Ma ei tee juba aastaid ühtki otsust ainult tunde või ainult mõtte ajel. Otsin alati seda õhkõrna oleviku hetke, kus kohalolek aitab kõik meeled ärksad hoida. Seepärast

jälgin valvsalt oma baasmeeleolu ja kohe, kui tunnen keskmest väljakaldumist, püüan kinni selle kaldumise tekitanud mõtte
ja aitan ta omale kohale.

Ma nimetan seda mõtete korrastamiseks. Mõistus on erakordne tööriist ja vajab pidevat treenimist. Samal moel vajab pidevat tähelepanu süda ehk tunded…


AIVAR HALLER (56)
Ta elu on rikas koolide, ametite ja kogemuste poolest. Sündis ta Hiiumaal, õppis aga Avinurmes ja Tallinnas. Tegeles üle kümne aasta tõkkejooksuga ja pidas Vanalinna Stuudios näitlejaametit. Ta on asutanud ja olnud kauplusteketi West Sport üks omanikke, Nike Internationali koolitusjuht Baltimaades, Sportland Eesti nõukogu esimees ja koolitusfirma Vain & Partnerid konsultant. Tema mentorioskusi on muu hulgas nautinud TNT Worldwide Express Eesti, Microsoft Eesti ja mitmed sotsiaalsed programmid. Tema enesearengukoolituste haare on märkimisväärne: infovälja tehnoloogia, starteegiline planeerimine, kollegiaalne juhtimine, haridus kui valmisolek. Ta on TimeWaver Eesti Keskuse mentor ja Synctuitioni saadik. Mullu korraldas ta Tallinnas Eesti Lastevanemate Liidu juhina Euroopa Lastevanemate Liidu, mille asepresident on, peaassamblee ja hariduskonverentsi. Ning mõistagi kuulub ta süda oma kolmele lapsele, abikaasale ja hariduspoliitikale.
Aivari kodulehele saad siit.

Foto: Jüri Seljamaa

 

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s