☼et soovid täide läheksid…

…on vaja need teha õigest kohast. Tunde, mitte mõistusega. Üli-, mitte tava- või alateadvuse tasandil. Ning alustada kõige tähtsamast – oma kõrgema visiooni äratundmisest. Kuidas soove soovida, üliteadvuse tasandile minna ning mida üli-, tava- ja alateadvus endast üldse kujutavad, ses loos juttu ongi. Teed juhatamas Kristiina Raie. 

 

Mu lugu erksa ja südamliku olemisega Kristiinaga ilmus ajakirja Sensa kõige viimases, tänavuses jaanuarinumbris ja kandis tegelikult pealkirja
“Et uusaastasoovid täide läheksid…” Aga ega me siis ainult aasta alguses soove soovi. Veel olen loo lõppu lisanud videod kolme Kristiina juhitud meditatsiooniga, üliteadvuse praktikaga, mis sellele tasandile jõuda aitavad.

KRISTIINA RAIE on vaimse maailma teemadega tegelenud ning inimesi toetanud ja enesearenguteel nõustanud kaks aastakümmet. Kohtun temaga esimest korda, ehkki tunne on, nagu oleksime tuttavad ammusest ajast. Nõnda oma, hea ja turvaline on.


ÜLITEADVUS
VAIMU TASAND
Mis tahes uus algus tähendab alati otsuse tegemist. “Jah, kui on sees piisavalt selgust,” tähendab Kristiina.

“Tegelikult on inimene vaim, kes on kehastunud kehasse.
Mitte keha, millel on sees vaim.

Lapsed tunnevad seda väga selgelt. Me oleme nagu puu, kes peaks arenema ülespoole – ehk meie kõrgem teadlikkus, sisetunde ja mõistuse koostöö peaks avarduma. Siis elame oma tegelike soovide, oma kõrgema visiooni järgi. Meil aga võimendatakse juba lasteaiast peale puu kõrvalharusid ehk mõtlemist, tavateadvust. Ent

tavateadvuse tasandil tehtud otsused pole kooskõlas inimese tõelise olemuse, tema kõrgema mina, tema vaimuga. Tähtsad otsused tuleks aga teha just üliteadvuslikus seisundis ehk juhituna oma vaimenergiast, oma sisetunnet kuulates ja usaldades – ainult siis tegutseme ja elame me enda kõrgemaks hüvanguks.”

Üli- ja tavateadvus asuvad mõlemad ajus, ent selle erinevates osades. Üliteadvus paremas, tavateadvus vasemas poolkeras. Üliteadvuslik seisund tähendab tundmist, mitte mõtlemist. Olemist ja ümbritseva kogemist kas tunde või teadmisena, piltides või sõnades saadud infona.

Enda ja teiste kõrgemaks hüvanguks.

Ühenduse oma Kõrgema minaga on võimeline looma igaüks: tuleb vaid osata lõdvestada keha ja vaigistada mõistus, sulgedes kujundlikult öeldes mõtted ja teemad ükshaaval nagu arvutifailid või andes need endast vabaks… et su sees tekiks vaikus, tühi ruum. Oma vaimenergiaga samastuma – mitte üliteadvusega kontakti otsides, vaid justnimelt lõimides oma energiad kokku niimoodi, et tunned ennast oma kehas üliteadvusliku olendina – õpetab Kristiina nii oma kursustel kui Youtube’i videotes /loo lõppu kerides saad kaasa teha/.


TAVATEADVUS
– MÕISTUSE TASAND
Indiaanlastel on Kristiina sõnul väga selge tunnetus vaimsest hierarhiast.

On olemas Suur Vaim ehk kõiksus, kõrgem plaan, looja.
Selle osa on Väike Vaim ehk inimese üliteadvus, tema vaimenergia.
Siis tuleb tavateadvus ehk mõistuse tasand
ning
viimasena alateadvus ehk keha tasand.

“Mõistus peaks olema vaimu abiline, tema sekretär, mis on ära õppinud teatud oskused, aitab vastu võtta teadlikke otsuseid ja planeerida, ent töötab ainuüksi vaimu ehk üliteadvuse hüvanguks. Ta peaks uskuma, usaldama ja täitma vaimu soove ning tegema temaga koostööd. Valgel rassil, ka hiinlastel – ehk neil, kes elavad suurema osa ajast tavateadvuse tasandil ja teevad otsuseid valdavalt ratsionaalselt – on mõistus aga hakanud elama oma iseseisvat elu. See ei arvesta kehaga, sest tal puudub tunnetus, see-eest on ta kusagilt lugenud või kuulnud, et välja peaks nägema selline, kaaluma nii palju, sööma seda…” räägib neljandat põlve selgeltnägija mõistuse peremehetsema hakkamisest.

Mõistus on loodud alluma. Kui teda ei juhi kõrgem mina,
otsib ta kellegi teise, keda järgida.

Tööl kuulatakse ülemust, ühiskonnas nn arvamusliidreid, kodus meest või naist… aga mitte oma sisehäält. Loomulikult ei saa mõistust alahinnata, sest me oleme harjunud ennast ikkagi sõnade kaudu väljendama, ta peab olema terav ja terve, teda tuleb arendada, ent teda ei tohi juhiistmele lubada. Me peaks oskama mõistust kõrvalt vaadata ja märgata, kui see meid piirama hakkab. Näiteks kasvõi siis, kui kardad olla sina ise, sest äkki sa sellisena teistele ei meeldi… kui tabad end ütlemas sõnu, mis oleks justkui kellegi teise suust või peast.

Üli- ja tavateadvus asuvad aju eri osades.


ALATEADVUS
KEHA TASAND
Alateadvus on kehas toimetav autopiloot oma automaatreaktsioonide ja uskumustega, milles on salvestunud kõik selles, ja ka eelmistes kehastustes kogetu ja õpitu – et me saaksime elus kergemini hakkama. See on täisautomaatikal töötav ellujäämisrežiim. Kui me oleme mingis olukorras, suhtleme kellegagi, otsib alateadvus mälupangast üles sarnase kogemuse ja sellele järgnenud tulemuse ning paneb meid reageerima täpselt samamoodi kui tookord. Jah, ta aitab meil küll nii-öelda ellu jääda, ent vaimule on see ääretult piirav, sest ei lase kogeda uut.

No näiteks käratab keegi su peale. Mõni reageerib vastu rünnates, teine tummaks tardudes, sõltuvalt inimeses olevast automaatsest käitumismustrist. Ehkki tegelikult tuleks jääda täiesti rahulikuks ja neutraalseks – on see ju teise inimese, mitte sinu kogemus.

“Automaatreaktsioonid peaksid meie elu lihtsamaks tegema, ent on tihti hoopis koormaks,” täiendab Kristiina. “Inimene on loodud elama kõrgemas sageduses, mis tähendab seda, et automaatreaktsioonid peaksid teda toetama.

Kuna meisse on aga talletunud muu hulgas ka hirme, vägivalda, siis kukubki välja vastupidi.” Õnneks on alateadvust võimalik ümber häälestada ning negatiivseid mustreid ja piiravaid kogemusi muuta ja tühistada. Igaühel meist! Näiteks tänades südamest kõiksust iga kogemuse eest, mida su olemus kas selles elus või kogu oma eksistentsi jooksul on kogenud. Kui sind juhib vaimenergia, siis alateadvus, ja ka hirmud, sind mõjutama ei pääse, sest sa ei lase enam alateadvusel ei kogemusi kogeda ega reageerida.

Vaimses maailmas on kõik võimalik.


ÕIGED SOOVID ÕIGEST KOHAST
Aga kuidas ikkagi neid tähtsaid otsuseid oma uue aastaga algavaks uueks eluks tegema peaks? Millest alustada? Kõrgemast visioonist, ütleb Kristiina. Sealt edasi tulevad järjekorras visiooni täpsustamine, taotluse kirjapanemine ja valmisolek vastu võtta. Kuna me aga tihtipeale täpselt ei teagi, mida tahame, on

esimese asjana vaja võtta aeg maha ja küsida endalt,
mõtiskleda, tunnetada, mis on see, mida sa oma ellu päriselt vajad,
mille järele sa tõeliselt igatsed.

1 KÕRGEM VISIOON. Kõige tähtsam on jõuda selgusele, mis on su kõrgem visioon. “See on nagu täht kuusepuu tipus. Me kõik, mõne üksiku erandiga, soovime ju olla õnnelikud, terved, kogeda armastust, rõõmu, sügavat kõikehõlmavat rahulolu, ent vaid umbes 0,5% mu vastuvõtule tulnutest taotleb seda,” selgitab vaimse arengu teejuht. Et asi lihtsam oleks, annab ta nõu panna kõrgem visioon paika enda jaoks oluliste teemade kaupa: partner, lapsed, töö, kodu, tervis, raha, sõbrad, hobid, seks, välimus jne.

Kui vajad oma ellu suhet, tunne, visualiseeri kasvõi häguselt end partneriga koos õnnelikuna, armastust saava ja jagavana, püsivalt kokku jäävana. Jäta alles ainult sellised omadused, milles sa järeleandmisi teha ei taha. Kui soovid uut kodu, peaks see ehk olema pigem turvaline, soe ja vaikne, kui asuma mingis kindlas linnaosas või olema teatud lagede kõrgusega. Kas uus töö, mida ihkad, peaks pakkuma kindlustunnet või hoopis põnevust?

“Ego rahuldamiseks ehk mõistusega või hirmu pärast tehtud soovid arvesse ei lähe,” hoiatab Kristiina. “Loevad ainult need,
mis tehtud igatsustundega ja sisemisest tungivast vajadusest.

Enda realiseerimiseks, kogemuste saamiseks, loomise eesmärgil. Kui inimene tahab raha sellepärast, et kardab olla vaene, või partnerit sellepärast, et kõikidel sõbrannadel ju on, soovid täide ei lähe.”

2 VISIOONI TÄPSUSTAMINE. Nüüd saab kuusepuud mööda allapoole tulles anda oma soovile juurde värvi ja konkreetsust. Partneri puhul võiks see siis tähendada näiteks vanuse ülem- ja alampiiri, mõnusaks vestluskaaslaseks olemist või ehk värvikat voodielu. “Ma soovitan seejuures olla üsna täpne. Võid saada endale küll väga rikka abikaasa, aga ta ei pruugi oma raha sinuga jagada, sest jätsid selle punkti lisamata. Või et su ellu tuli küll pruunide juustega mees, nagu igatsesid, ent kuna sa ei mõelnud lõpuni, petab ja valetab ta. Või soovid suhtes vabadust ja saadki – partner jalutab minema. Oleks pidanud soovima turvalist vabadust,” naerab Kristiina. Samas neis asjus, kus saad teha mööndusi, tasub jätta otsad lahtiseks. No tühja sest juuste värvist, tegelikult ka.

3 TAOTLUSE KIRJAPANEMINE. Kõik oma taotlused on hea panna paberile. Nii väljendad oma mõtte, sõna ja teoga selgelt ühesugust tahet. Ka saad seejuures tajuda ja täpsustada, kas kõik kirjapandud punktid on ikka olulised, võib-olla on mõni puudu, mõni hoopis liiast“Hästi tähtis on see, et soov ei tohi olla mõistusega konstrueeritud.

See peab olema tundega mõte, igatsusega väljendatud soov,
sest vaid niisugune edastab kõrgemasse süsteemi,
kõiksusesse signaali elluviimiseks.”

4 VALMISOLEK VASTU VÕTTA. Viimane samm on kinnitada endale, et oled valmis vastu võtma oma kõrgema visiooni, selle kogemuse, mida ta sulle toob. Kohe, reaalselt, ilma mööndusteta. Sellesama kinnitusega tühistad sa ka takistused, piirangud, segavad mõtted, hirmud ja eelarvamused, mis sul olla võivad.

Kui asjad kohe võluväel juhtuma ei hakka, maksab olla kannatlik, sest soovide sünkroniseerimine, kooskõlastamine muu temasse puutuvaga võtab aega. Ka tasub olla avatud meelega. “Nii nagu ei voola oja sirges sängis, vaid otsib endale kivide vahel teed, ei saa ka kõrgem süsteem tuua meieni asju alati kohe ja otse,” lohutab Kristiina ja räägib loo naisest, kes tahtis tõmmata oma ellu hingesugulast, jättis aga minemata peole mehe kutsel, kes talle ei meeldinud, ehkki oleks just seal kohtunud oma tulevase abikaasaga. Nii et oma kõrgemat visiooni ei tasu kohe ümber tegema asuda. Usalda oma sisetunnet.

Vaimses maailmas on kõik võimalik, ükskõik kui ebaloogiline miski mõistusele tunduda võiks. Tema ju kahtlebki. Tema peabki õppima usaldama Väikest ja tolle läbi ka Suurt Vaimu.

Me oleme võimsa vaimujõu ja isikliku väega.


ENERGIA ENDA JUURDE TAGASI
Mõned asjad on soovidepuu meisterdamisel veel olulised. Inimene ei saa luua, kui ta on kas keha või mõistuse tasandil energiakriisis.

Soovide soovimiseks on vaja jõudu.
Maga end välja, joo piisavalt vett, puhka, viibi vaikuses.

Kriisis olles oleme me veidi pimedad, nagu hobused silmaklappidega, ega suuda näha või tajuda oma tõelist sisemist vajadust.

Inimese vaimujõud on küll imeliselt vägev, ent see pole 100%
ja alati temaga, vaid uitab ilma peal laiali, kui sa tegeled enda jaoks ebaoluliste asjade või teemadega, mis su eluenergiat kurnavad.

No näiteks muretsed ülihoolitseva emana oma võsukese pärast, hoides ta nii eemal sammudest, mida tal on oma arenguks hädasti vaja astuda. Või korraliku lapsena kuulad täiskasvanunagi, telefonikõnet katkestamata, ema tundidepikkuseid kurtmisi. Või oled oma hädaldavale sõbrannale alati õlg, mille najal nutta, ehkki tahaksid ta saata kus kurat.

Energia endasse tagasi tõmmata saab lihtsa taotlusega. Ütle endale:
see on tema kogemus, ma ei võta seda vastu, mind see ei puuduta.

Või kui sul on töö, mis sind ahistab ja hingelt väsitab, saad energiat juurde juba ainuüksi enda sees otsuse tegemisest: aasta jooksul tulen sealt ära. Me puhastume ja vabaneme piiravatest teemadest ning tõmbame energia enda juurde tagasi ka oma uskumusi muutes. Kui mõistame siiralt, et tegelikult annab iga inimene igas olukorras, isegi kui ta millegi alatuga hakkama on saanud, endast alati parima – tema arengutase hetkel lihtsalt ongi selline.


SINU AINULAADNE ELUTEE
Ning veel üks oluline asi: ela oma isiklikku elu, see on igal inimesel eriliselt ainulaadne. Ei tohi kunagi tahta samastuda kellegi teise või tema eluga. “Meil igaühel on käia oma ainulaadne tee, meil igaühel on püha õigus elada nii, nagu me tahame. Oma erilist eluteed ja minaolemust peaks tunnetama ja sellest teadlikuks saama. Siis saadab inimest superõnn. Me oleme tegelikult nii võimsa vaimujõu ja isikliku väega!“ kiidab Kristiina – ravitseja, kanaldaja ja teejuht. Oma vastuvõttudel aitab ta puhastada suhteid, tuua tervist, luua küllust ja saada vastuseid enda sees pakitsevatele küsimustele. Ning viib oma kursustel inimese võimete, vaimse kasvamise ja tunnetuse arendamiseks läbi enda loodud Methodraie üliteadvuse praktikaid, mida ta on kujundanud, täiendanud ja kasutanud viimased 12 aastat.

Igaühel on õigus elada oma ainulaadset elu.


KRISTIINA NÕUANDED

 Kuula ja usalda oma sisetunnet. Vaimses maailmas on kõik võimalik, ükskõik kui ebaloogiline miski mõistusele tunduda võiks.

 Kui su energia on laiali, keskendu sellele rahulikult ja ütle endale kindla otsusega: ma võtan tagasi kogu mulle kuuluva isikliku energia puhtal kujul praegu. Tunneta, kuidas sa oma energia puhtal kujul tagasi enda sisse ja ümber tõmbad.

 Energiat saab säästa, kui sa ei samastu kogemustega, mis sind isiklikult ei puuduta. Tee enda sees otsus, öeldes mõttes: see on teise inimese kogemus, ma ei võta seda vastu, see mind ei puuduta.

 Siiras mõistmine, et iga inimene annab igas olukorras endast alati parima vastavalt oma arengutasandile, aitab vabaks anda paljud negatiivsete emotsioonidega seotud teemad meie sees ning toetab lõppkokkuvõttes keha tervenemist ja terve olemist.

 Meist igaühel on püha õigus elada ja luua oma elu nii, nagu me oma südames, südametasandil soovime.

 Oma erilist eluteed ja minaolemust tunnetades ning sellest teadlikuks saades saadab sind superõnn.

 Palun jälgi rohkem oma sisetunnet ja ära lase sisemisel rahulolematusel suureks kasvada – kui inimese Vaim on mingil põhjusel tüdinenud, siis inimese Vaimu on päris raske ümber veenda, et ta tahaks oma kehas edasi elada ja luua. Kui Vaim tahab lahkuda oma praegusest elust, siis käivituvad erinevad protsessid inimese kehas ja elus, mis annavadki võimaluse Vaimul oma kehast lahkuda. Tunneta enda sees aeg-ajalt, kas sa päriselt, tõeliselt naudid oma elu – tahad elada!? See on kõige olulisem küsimus elus!


KES TA ON, KRISTIINA RAIE?
Vaimne Meisterõpetaja ja teejuht, neljandat põlve ravitseja ja selgeltnägija. Methodraie nime all on Kristiina loonud üliteadvuse praktikad, mis on aidanud paljudel terveneda, tõsta energiasagedust, aktiveerida oma võimete potentsiaali. Kristiinal on pikaajalised kogemused eravastuvõttudega /viimased 20 aastat üle
80 000 vastuvõtu/, kus ta vastab kõikidele isiklikele küsimustele, nõustab ja toetab inimest tema vaimsel arenguteel, korrastab energiat ja tervendab keha, kui vaja. Peamised teemad, millega vastuvõtus tegeldakse on: tervis ja isikliku energia kvaliteet, kas ja kuidas inimene liigub oma eluteel, suhe rahaga, külluse toomine oma ellu, armastus, suhete puhastamine ja parandamine, lähisuhted, töösuhted, sõprussuhted, edu ligitõmbamine, lapsed, viljastumine, rasedus, sünnitus jne. Alates 2006 peab Kristiina ka vaimse enesearengu teemalisi loenguid ja kursuseid. Kõige tuntum on üheksakuine “Piiratud inimesest teadlikuks loojaks häälestumine”. /Info Kristiina kodulehelt/

Meeleolud jaanuaris alanud üliteadvuse kursuselt.


VIDEOD KRISTIINA JUHITUD ÜLITEADVUSE PRAKTIKA MEDITATSIOONIDEGA
Kliki pealkirjareal.
Valmisolek töötada oma meisterenergiaga, duaalse maailma mõjutuste tühistamine
 – 17 minutit
1) kogu keha täielik lõdvestamine 2) tavateadvuse vaigistamine, jooksvate mõtete sulgemine, aktiivsete teemade vabaksandmine, puhta tühja ruumi, vaikuse loomine enda sees 3) oma vaimenergia teadlik vastuvõtmine, sellega lõimumine, enda tunnetamine üliteadvusliku olendina 4) isikliku eluenergia tagasivõtmine
5) duaalsest ehk madalama, anorgaanilise maailma energiast pärit mõjutuste tühistamine oma eluenergias 6) oma meisterteadvuse tunnetamine, sellega lõimumine, selles loomine 7) duaalse maailma energia vabaksandmine endast
8) aktiveeritud meistriks olemise tunnetamine.

Restart iseendale, eluenergia tagasitõmbamine, elutee leidmine ja õnnistamine – 35 minutit
1–4 sama nagu eelmises meditatsioonis 5) oma keha häälestamine olema püsivalt terve rakutasandil 6) enda tunnetamine oma eluteel, sobiva elutee leidmine, taotlused eluteel olemiseks, maandamine 7) keskendumine sellele, mida sa praegu oma ellu vajad ja selle taotlemine.

Inimese tervikliku jõu taastamine, talle sobiva puhta elava loova energiaga ühinemine, võimaluste reaalsuse kogemine – 24 minutit
1–4 sama nagu eelmises meditatsioonis 5) Maa vaimenergiaga ehk kõrgema teadvusega ehk elava loova energiaga ühenduse loomine ja sellega lõimumine
6) duaalse maailma energia vabaksandmine endast 7) tervikliku, orgaanilise maailmaga ehk võimaluste reaalsusega ühenduse loomine 8) seal inimesele sobiva sageduse kogemine.

Meisterenergia aktiveerimine, meisterenergia hallide külastamine, kõik on võimalik – 39 minutit
1–4 sama nagu esimeses meditatsioonis 5) duaalse energia vabaksandmine endast, takistavate ühenduste tühistamine, puhtasse loovasse energiasse minemine  6) keharakkudele keskendumine 7) oma vaimenergia ehk meisterteadvuse ehk -tasandi tunnetamine, sellega lõimumine 8) meisterenergia hallide külastamine 9) tunnetamine olla oma kehas teadlik meister, kõik on võimalik.


KRISTIINA 
KÜSIMUSTE-VASTUSTE VIDEOD
Kliki pealkirjareal.
• Mis on Looja tasand?
Looja tasand on puhas loov energia. Inimene tunneb seda oma Vaimu tasandil, see on puhas tunde tasand inimese sees. Tunne on seisund, sellel tasandil olles oled ühenduses oma Vaimuga ja läbi Vaimu ühenduses Looja tasandiga.

• Milline on üliteadvuslik seisund?

Üliteadvuslik seisund on hästi omane lastele. See on lõdvestunud, aga keskendunud olekSelles seisundis olles ei ole sa duaalses energias. Tavateadvus on vaigistatud, välja lülitatud. Üliteadvuslikus seisundis võib olla ka ilma igasuguse kindla eesmärgita. See on kerge ja õhulisem tunne, sisemine rahu, on vaikne ja rahulik. Algaja võib, vastupidi, tunda peas ka raskustunnet. Tavateadvuses olles on maailm rohkem piiratud, pidevalt hüppavad sisse, aktiveeruvad erinevad teemad.

• Miks on nii, et inimesed teevad plaane, aga need ei realiseeru?
Ehk minu plaan vs kõrgem plaan. Aga kas loote väikeses plaanis või arvestate ka suure plaaniga, küsiks Kristiina vastu. Väike plaan on tehtud mõistuse tasandil. Inimesel oleks vaja luua ainult see kõrgem visioon ehk täpne ettekujutus, millist lõppresultaati ta tahab ja siis sellesse plaani ajaliselt mitte klammerduma, sest on olemas kosmiline suur plaan ja see realiseerub täpselt õigel ajal nii nagu vaja, selle inimese jaoks parimal moel. Kui inimene ei oska kosmilise suure plaaniga koos voolata, koos luua, siis ta arvab, et ta elu on katsumusi täis. Aga tegelikult ei ole nii.

• Kas meid juhib saatus või loome ise oma elu?
Vaim planeerib enne kehastumist enda jaoks olulisi sündmusi ja kogemusi ette. Mitte tema üksinda, Vaimud planeerivad omavahel. Kujutame ette, et me planeerime ära järgmise nädala, jõuab see nädal kätte ja nüüd oleneb, kui teadlik inimene sellel nädalal toimetades on. Kui inimese tasand on Vaimu jaoks raskemini juhitav, sest keha koos mõistusega ei ole oma Vaimuga nii teadlikus kontaktis, siis on kergem suuremaid sündmusi ja kogemusi planeerida ette pikalt. Aga kui Vaim kehastub kehas, mis on hästi vastuvõtlik oma üliteadvusele, seda paremini saab Vaim ümber otsustada ja juurde luua. Teadlik inimene juhib ja loob ise oma reaalsust, ta elab teistmoodi kui keskmine ühisteadvuses elav inimene. Teadlik inimene on kiire ümber otsustama, et näiteks siin riigis ta ei taha enam luua, otsustab kolida uude riiki ja alustada seal uut elu. Saatus juhib pigem mitteteadlikku inimest. Teadlik inimene loob oma reaalsust ise pidevalt.

• 
Kas mediteerida avatud või suletud silmadega?
Silmad lahti mediteerides harjutame me efektiivsemalt kasutama oma sisemist nägemist. Samas võib 
sisemiselt näha ka silmad kinni. Kui silmad on lahti, siis me õpime üliteadvuses olles läbi silmade nägema energeetilist maailma, erinevaid energiatasandeid. Energeetilist maailma enda ümber näeme ka silmad kinni, aga me ei õpi selliseid erinevaid energiavorme läbi silmade vaatlema. Lamades ja silmad kinni mediteerides võib aga väga kergelt magama jääda. Vähemalt algajad. Ma soovitan proovida mõlemat pidi.

• Miks mediteerida istudes?

Peas on väga palju enegriakeskuseid. Seisundi muutudes, üliteadvusesse minnes, aktiveeruvad erinevad keskused peas, ja pea ümber liiguvad energiad, eriti kuklapiirkonnas. Kes tahab peenel tasandil tunnetada energiaid ja liikumist, on parem ikka istuda, nii et kukla-, kaela- ja õlapiirkond on vaba.

• Kuidas teha kodus üliteadvuse praktikaid?
Kõht võiks olla piisavalt tühi ehk süüa neli-viis tundi enne praktikat. Keha peab tundma ennast mugavalt. Kui inimene on üle töötanud ja üleväsinud, võib ta praktika ajal magama jääda. Olla piisavalt puhanud, et keha suudab lõdvestuda, aga ei jää magama. Leida tund aega rahulikku aega, et keegi ei sega. Ärge olge praktikat tehes pinges, püüdke olla lõdvestunud, aga keskendunud – see on väga oluline. Ärge seadke endale alguses ülisuuri eesmärke, vaid lihtsalt praktiseerige. Kui teha iga päev või iga nädal, siis kuu-kahe pärast on keha harjunud palju kiiremini üliteadvusesse minema ja te hakkate tundma, et olete oma üliteadvusega, oma vaimenergiaga, oma Looja olemusega ühenduses. Tulevad teadmised, kanaldused, õpite tundma oma tõelist olemust, seda mida te tõeliselt vajate.

Olen jõuetu, apaatne, mul pole energiat. Mida teha?
Kui inimene tunneb ennast jõuetuna ja tal on krooniline huvipuudus, siis suure tõenäosusega ei ela ta oma isiklikku elu. Endale elades inimene teab, mida ta igatseb, mida taotleb kogeda. Energiapuudus võib tuleneda ka sellest, et inimene ei oska olla puutumatu madalamate, tihedamate energiate suhtes. Selleks on vaja õppida oma energiat tagasi võtma, olema kõrgemas sageduses. Tuleb luua endas selgust. Kõige tähtsam on olla kontaktis oma Vaimuga, oma Looja olemusega, sest sealt tuleb meie jõud.

Fotod: Olga Makina /värvilised portreefotod/, teised Kristiina Facebooki lehelt.

 

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s